מסירת ספרים אחרי שנת עבודה

ספרים לפני מסירה לביתם החדש

שנת עבודה על ספר מסתיימות באריזה וחברות לשנים

השארת תגובה